Tel: 0481-425342
Betalingen abonnementhouder:
-inschrijving
-verandering contributievorm of termijn
-beŽindiging lidmaatschap
Worden pas verwerkt na ondertekening akkoord verklaring van de abonnementhouder.

Betalingen kids:
Minderjarige kinderen of jongeren waarvan de ouders de contributie betalen, krijgen een machtiging mee naar huis. Na inlevering machtiging ondertekend met akkoordverklaring, wordt de contributie pas ingezet. Na het ontvangen van deze machtiging neemt de sportschool alsnog contact op met de ouders.

BeŽindiging lidmaatschap:
Hoe beŽindigd u uw lidmaatschap.
Dit behoort te geschieden door middel van aangetekend schrijven of een afmeldingformulier in te vullen aan onze balie (zie reglement)
BeŽindiging lidmaatschap behoort te geschieden ťťn maand vooraf (vůůr de eerste dag van de maand)

Abonnement tijdelijk stop zetten:
Abonnementen kunnen niet tijdelijk of halverwege het termijn worden stopgezet (zie reglement)
Wilt u tijdelijk stoppen met sporten? Houdt de maand opzegtermijn in acht.

Mondelinge afspraken:
Er worden geen mondelinge afspraken gemaakt.
Met:"Ik heb dat gezegd", wijzigt de sportschool niet de contributie zonder ondertekening van de lidmaatschaphouder.

Uitzondering stopzetting abonnement:
Voor ernstige ongevallen of operatie's, maakt de sportschool een uitzondering.
Dit geldt niet voor medische klachten of revalidatie waar onze instructeurs voor zijn opgeleid.
Indien u gebruik wilt maken van deze uitzondering, dient u dit vooraf schriftelijk te voldoen!
Deze uitzondering wordt pas in gang gezet na het ontvangen van uw (schriftelijk) aanvraag.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de sportschool.
Let op! Uitzondering wordt alleen gemaakt voor de hersteltijd.
Zodra u voor revalidatie moet sporten, gaat de contributie weer in.
Voor de begeleiding voor uw revalidatie kunt vragen om personaltraining.
De sportschool brengt geen extra kosten voor de personal trainer in rekening. Dit krijgt u kosteloos van het huis.