American Style
Squash & Fitness

Wij zijn momenteel druk bezig met onze website. We hopen u zo snel mogelijk te voorzien van alle informatie van ons sportcentrum. Indien u vragen heeft, aarzel dan niet ons te bellen. Wij staan graag voor u klaar voor al uw vragen. Tel:0481-425342

 

Meest gestelde vragen over: betaling en beëindiging van de contributie.

De extra punten die hieronder worden aangegeven, kunt u tevens terug lezen in de kopie van uw contract.


 Betalingen abonnementhouder:

-inschrijving
-verandering contributievorm of termijn
-beëindiging lidmaatschap
-verandering bankrekeningnummer

Kortom, alle transacties die te maken hebben met de betaling van de contributie, worden pas verwerkt na ondertekening akkoord verklaring van de  abonnementhouder.

 

Betalingen kids:

Minderjarige kinderen of jongeren waarvan de betaling v.d. contributie wordt voldaan door ouders/voogd, krijgen een machtiging mee naar huis bij

 hun inschrijving. Na inlevering v.d. machtiging ondertekend met akkoordverklaring, wordt de contributie pas ingezet. Na het ontvangen van deze

 machtiging neemt de sportschool alsnog telefonisch contact op met de ouders en neemt dan tevens nog eens mondelings de belangrijke punten van

 het contract met de ouders door, met de nadruk voor het beëindigen van het lidmaatschap, zoals dit ook geschied bij ieder andere klant die zich

 inschrijft aan de balie.

 

Beëindiging lidmaatschap:

Hoe beëindigd u uw lidmaatschap.

Dit behoort te geschieden door middel van aangetekend schrijven of een afmeldingformulier in te vullen aan onze balie

Beëindiging lidmaatschap behoort te geschieden één maand vooraf (vóór de eerste dag van de maand)

Let op!!! Online kan het lidmaatschap niet worden beëindigd!

Niet via facebook, WhatsApp of welke vorm dan ook!!!

In ons centrum kan er online nog worden ingeschreven, nog worden “uitgeschreven” worden.

 

Abonnement tijdelijk stop zetten:

Abonnementen kunnen niet tijdelijk of halverwege het termijn worden stopgezet

Wilt u tijdelijk stoppen met sporten? Houdt de maand opzegtermijn in acht.

 

Mondelinge afspraken:

Er worden geen mondelinge afspraken gemaakt.

Met: "Heb ik gezegd", wijzigt de sportschool niets wat betreft de betaling van de contributie zonder ondertekening van de lidmaatschap houder.

 

Uitzondering stopzetting abonnement:

Voor ernstige ongevallen of operaties, maakt de sportschool een uitzondering.

Dit geldt niet voor medische klachten of revalidatie waar onze instructeurs voor zijn opgeleid.

Indien u gebruik wilt maken van deze uitzondering, dient u dit vooraf schriftelijk te voldoen!

Deze uitzondering wordt pas in gang gezet na het ontvangen van uw (schriftelijk) aanvraag.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de sportschool.

Let op! Uitzondering wordt alleen gemaakt voor de hersteltijd.

Zodra u voor revalidatie moet sporten, gaat de contributie weer in.

Voor de begeleiding voor uw revalidatie kunt vragen om personal training.

De sportschool brengt geen extra kosten voor de personal medical trainer in rekening voor haar members.

Dit krijgt u kosteloos van het huis.